top of page

Shipping & Returns

Retourneren

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd aangekomen, wat nu?
Bij Soigné by Julie worden de bestellingen altijd met de grootste zorg ingepakt. Toch kan het altijd voorkomen dat een product beschadigd is aangekomen of dat er iets mist. Wanneer dit het geval is adviseren we je contact op te nemen met de klantenservice (soignebyjulie@gmail.com), dan wordt er altijd gezorgd voor een passende oplossing!

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren van producten? 
Binnen een termijn van 30 dagen is het mogelijk om producten te retourneren. De retourkosten zijn voor eigen rekening. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Soigné by Julie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Een retourzending is altijd het risico van de verzender en dit betekent dat Soigné by Julie niet aansprakelijk is voor beschadigde of zoek geraakte retourzendingen.

Tot wanneer kan ik het product retourneren? 
Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder reden het product te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het/de product(en) fysiek in bezit krijgt. Om het/de product(en) te retourneren, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen. 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

3.Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5. Indien de producten reeds gebruikt zijn kunnen deze niet retour gezonden worden.

6. Producten die met korting gekocht zijn kunnen niet worden geretourneerd.

7. Producten moeten in de originele verpakking terug gestuurd worden.

Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit (indien mogelijk) gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Soigné Pro zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

Wij adviseren altijd om een bewijs van retour zenden te vragen bij het desbetreffende punt.

Hoe moet ik een product retourneren?
Wanneer je één of meerdere producten wilt retourneren kun je hiervoor de verpakking gebruiken waarin je de bestelling ontvangen hebt. Vervolgens kun je deze adresseren aan Soigné by Julie en het pakketje bij het postkantoor bij jou in de buurt afgeven.

bottom of page